FROLLO, Martin. Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68166. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Bohumil Novotný.
Uložit do Citace PRO