LIESKOVSKÝ, Pavol. Strojové porozumění textovým zprávám používaných v letectví [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68180. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Povoda.
Uložit do Citace PRO