ZEMÁNKOVÁ, Šárka. Výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Kiska.
Uložit do Citace PRO