CHMELAŘ, Vít. Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Adámek.
Uložit do Citace PRO