NĚMEC, Radek. Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68265. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.
Uložit do Citace PRO