OUJEZSKÝ, Václav. Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68296. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO