FALTA, Tomáš. Rodinný dům ve svahu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2017 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Eva Šuhajdová.
Uložit do Citace PRO