KYSELÁ, Jana. Dům krátké cesty [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68493. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO