NEVESELÁ, Veronika. Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68503. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO