KONIASOVÁ, Eliška. SEFO Olomouc [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68512. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.
Uložit do Citace PRO