LAJTKEPOVÁ, Lenka. PERLA Ústí nad Orlicí [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO