POLONYANKINA, Natalia. Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68536. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Barbora Jenčková.
Uložit do Citace PRO