ŠLESINGROVÁ, Denisa. Územní studie rozvojového území města Vyškova [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2017 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68567. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO