VYHLÍDALOVÁ, Lucie. Velká příležitost pro městský zámek [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO