OTRUSINA, Ondřej. Stavebně technologická etapa založení haly s administrativním zázemím [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO