KOVÁCSOVÁ, Lea. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO