POSPÍŠIL, Tomáš. Vzduchotechnika v obchodním cetru [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO