PÍCHOVÁ, Sylvie. Posouzení stability území náchylného k sesouvání [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68633. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Antonín Paseka.
Uložit do Citace PRO