JANÁČEK, Jiří. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovka [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.
Uložit do Citace PRO