JEDLIČKA, Lukáš. Experimentální a numerická analýza zatěžovací zkoušky železobetonové desky [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68676. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Žítt.
Uložit do Citace PRO