VELIKOVSKÁ, Kristýna. Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.
Uložit do Citace PRO