VELIKOVSKÁ, Kristýna. Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2017 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.
Uložit do Citace PRO