MUSILOVÁ, Michaela. Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68721. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO