JURÍKOVÁ, Veronika. Rodinný dom, Šutovce [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68743. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO