HASOŇ, Václav. Bezbariérový rodinný dům [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.
Uložit do Citace PRO