MURÁROVÁ, Lucia. Farma 21.století [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68821. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO