ZLÁMAL, Vojtěch. Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68903. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.
Uložit do Citace PRO