GRACOVÁ, Michaela. Polyfunkční dům v Brně - Líšni [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.
Uložit do Citace PRO