JIRUŠKA, Daniel. Rodinný dům Rudoltice [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68909. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO