VACULA, Vladimír. Využití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodování [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO