POSPÍŠILOVÁ, Pavla. Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68988. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.
Uložit do Citace PRO