MIKULKA, Lukáš. Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69044. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO