ONDRUSZOVÁ, Veronika. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO