KVÍČALOVÁ, Monika. Bytový dům Brno- Žabovřesky, stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO