KVÍČALOVÁ, Monika. Bytový dům Brno- Žabovřesky, stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO