MORAVÍK, Mikuláš. Rodinný dům s garáží [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.
Uložit do Citace PRO