DIATEL, Bohumil. Rodinný dům [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO