NOVÁK, Jiří. Návrh a optimalizace internetového obchodu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6913. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO