SVRČEK, David. Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69137. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO