VACEK, Petr. Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69151. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO