MERTA, Petr. Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69179. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO