HLAVSA, Tomáš. Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69195. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelství. Vedoucí práce Miloslav Meixner.
Uložit do Citace PRO