KOLEK, Jan, Karel SEDLÁŘ, Ivo PROVAZNÍK a Petra PATÁKOVÁ. Draft Genome Sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598, a Potential Butanol or Hydrogen Producer. ASM, 2014, 2(2), 1-2. DOI: 10.1128/genomeA.00192-14. ISSN 2169-8287. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/69197
Uložit do Citace PRO