GERŽOVÁ, Lenka, Petra VÍDEŇSKÁ, Marcela FALDYNOVÁ, Karel SEDLÁŘ, Ivo PROVAZNÍK, Alois ČÍŽEK a Ivan RYCHLÍK. Characterization of Microbiota Composition and Presence of Selected Antibiotic Resistance Genes in Carriage Water of Ornamental Fish. PLOS ONE [online]. Public Library of Science, 2014, 9(8), e103865-e103865 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.1371/journal.pone.0103865. ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69203
Uložit do Citace PRO