SKŮPA, Jan, Hana JANEČKOVÁ, Antonín VAISHAR, Martin FASURA, Kamila TŘÍSKOVÁ a Martin KUČERA. Knihovní newsletter 3/2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/69213
Uložit do Citace PRO