NOVÁK, Jindřich. Vybrané problémy při oceňování stavebních prací pro účely znaleckých posudků [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69244. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Mikš.
Uložit do Citace PRO