ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej. Zapojení zákazníků do inovačního procesu jako prostředek vedoucí ke zvyšování výkonnosti podniku. Journal of Competitiveness [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, 2011, 3(1), 15-24 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69250
Uložit do Citace PRO