FRIDRICH, Martin. Hyperparameter Optimization of Artificial Neural Network in Customer Churn Prediction using Genetic Algorithm. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017, XI(28), 9-21 [cit. 2020-07-14]. DOI: 10.13164/trends.2017.28.9. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69283
Uložit do Citace PRO