FUJDIAK, Radek. Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69305. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO