KUCHARCZYKOVÁ, Barbara, Hana ŠIMONOVÁ, Zbyněk KERŠNER a Dalibor KOCÁB. Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer-modified cement mortars during ageing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava [online]. VŠB – Technical University of Ostrava, 2017, 17(1), 122-130 [cit. 2020-07-06]. DOI: 10.1515/tvsb-2017-0014. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69320
Uložit do Citace PRO