VILD, Martin, Jiří PIJÁK, Jan BARNAT, Miroslav BAJER, Jindřich MELCHER a Marcela KARMAZÍNOVÁ. Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2017, 195(1), 48-55 [cit. 2020-02-18]. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.04.522. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69338
Uložit do Citace PRO