VOJTEK, Vítězslav. Studium vlivu vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra izolačních materiálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO